Naked Truth (1992/ Xenon)

Movie Picker: Vendetta For The Saint