Yu Yu Hakusho: Ghost Files #09: Dark Tournament Saga: Deathmatch

Movie Picker: Yu Yu Hakusho: Ghost Files #10: Dark Tournament Saga: The Evil Dr. Ichigaki