Three Amigos (1986)

Movie Picker: Through Gates Of Splendor