The Foliage

 • Overall:
  ??
 • Fidelity:
  ??
 • Family:
  ??

 • Popularity : 0
 • Rated: NR
 • Format: Widescreen
 • Sound: Dolby
 • Studio: Tai Seng
 • Starring: Liu Huai-Liang, Zhang Jian, Shu Qi, Li Mengan, Liu Ye
 • Release: Aug 16th, 2004
 • UPC: 601641546942
 • Retail: $14.95