Sha Guozheng, Xingyi Bagua Series: Double Fishes Sword

Movie Picker: Appreciation Of Xingyi Quan And Weapon Routines