James Brown: Double Dynamite!

Movie Picker: Mahalia Jackson: The Nostalgia Collection: Mahalia Jackson Sings