Yes, But

Movie Picker: Gavrilin: Anyuta: Ekaterina Maksimova / Vladimir Vasilyev / Gali Abaydulov