THUNDERCATS: SEASON ONE, VOLUME ONE (DIS (DVD MOVIE)