Ichikawa, Raizo

TitleGenreVersionsRating
Shinobi No MonoWidescreenNR
Shinobi No MonoAction & AdventureWidescreenNR
Shinobi No Mono 2: VengeanceAction & AdventureWidescreenUnrated
Shinobi No Mono 3: ResurrectionAction & AdventureWidescreenUnrated
Shinobi No Mono 4: SiegeAction & AdventureWidescreenUnrated
Revenge of a Kabuki ActorArt House & InternationalWidescreenUnrated
The Loyal 47 RoninAction & AdventureWidescreenUnrated
Sleepy Eyes of Death: Collector's Set, Vol. 1Action & AdventureWidescreenUnrated
Taira Clan Saga / Tales of the Taira clan / Shin Heike MonogatariArt House & InternationalNTSC